Bilanço Yönetimi ve Stratejik Planlama

@szTitle@
 

Şüphesiz ki günümüz ekonomilerindeki hızlı değişimler işletmeler için Bilanço Yönetimini kaçınılmaz kılmaktadır. Öyle ki, bugün CEO’lar arasında Bilanço performansı en çok izlenen parametreler arasında yer almaktadır. FİNart Danışmanlık, işletmelerin bilançolarının yönetimi rasyo analizleri ve bu veriler ile karar alma süreçlerinin standardizasyonu için işletmelere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diğer taraftan Stratejik Yol Haritası çıkartılması, büyüme başta olmak üzere diğer işletme stratejilerinin oluşturulması ve planlama ile bu konudaki raporlama süreçlerinin oluşturulmasında da FİNart Danışmanlık 20 yılı askın süredir edindiği bilgi ve tecrübeleri müşterileriyle paylaşmakta ve süreçlere katkı sağlamaktadır.

FİNart tarafından danışmanlık hizmeti verilmiş Bilanço Yönetimi ve Stratejik Planlama detaylarına REFERANSLAR sayfasından ulaşabilirsiniz.