HİZMETLER

FINart Danışmanlık, işbirliği içinde olduğu konularında yeterliliğe sahip uzmanları ve mevcut organizasyon yapısı çerçevesinde bir araya getirebileceği işbirliği grupları aracılığıyla aşağıdaki konularda diğer hizmetler sunmaktadır;

Halka Arz ve Sermaye Piyasası Araçları
Halka Arz ve Sermaye Piyasası Araçları

Devamı
Türev Araçları ve Kur Riskinden Korunma
Türev Araçları ve Kur Riskinden Korunma

Devamı
Bilanço Yönetimi ve Stratejik Planlama
Bilanço Yönetimi ve Stratejik Planlama

Devamı
İşletme Sermayesi Finansmanı ve Borç Yeniden Yapılandırma
İşletme Sermayesi Finansmanı ve Borç Yeniden Yapılandırma

Devamı
Start-up ve Proje Finansmanı
Start-up ve Proje Finansmanı

Devamı
Yurtiçi ve Yurtdışı Hibe ve Teşvikler ile Uzun Vadeli Krediler
Yurtiçi ve Yurtdışı Hibe ve Teşvikler ile Uzun Vadeli Krediler

Devamı
Yurtiçi ve Yurtdışı Şirket Birleşmeleri Alımı ve Satımı
Yurtiçi ve Yurtdışı Şirket Birleşmeleri Alımı ve Satımı

Devamı
Ulusal ve Uluslararası Finansal Raporlamalar
Ulusal ve Uluslararası Finansal Raporlamalar

Devamı
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Danışmanlığı
Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Danışmanlığı

Devamı