Finansal Matematik

@szTitle@
 

AMAÇ

Bu eğitimde, günlük is hayatında kullanılan birçok finansal matematik işlemine ilişkin formül ve uygulamalar Excel üzerinde ele alınarak katılımcılara aktarılmaktadır. Formüllerin ve uygulamaların detaylı anlatıldığı eğitimde günlük yaşamdaki pek çok sorun ele alınacaktır. Amaç kişilerin finansal matematik bilgisini en üst düzeye taşıyarak kişisel becerileri geliştirmek, günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmasını sağlamaktır. Bu uygulamalara ilişkin örnekler Excel uygulamalı olarak eğitim sırasında yapılacaktır.

HEDEF KİTLE

Finansal ve Reel Sektörde çalışan, Hazine, Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, Finansal Danışmanlık, Mali Kontrol ve Bütçe Planlama, Teftiş, İç Kontrol, Kurumsal Finansman, Proje Finansmanı, Operasyon Birimleri, Finansman ve Muhasebe bölümleri başta olmak üzere tüm çalışanlar, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

UYGULANACAK YÖNTEM

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Excel ile Uygulama-Alıştırma, Excel ile Problem Çözme

EĞİTİM PLANI 

(Bu eğitim İzmir Üniversitesi'nde başlamıştır. Başvuru için "Eğitimler"  menüsünün en alt kısmında yer alan "Eğitim Katılım Talep Formu"nu düzenleyerek bize iletebilir veya www.izmir.edu.tr adresinden bu eğitime katılım için başvurunuzu yapabilirsiniz)

1. Gün
1. Giriş: Finansal Matematik ve Excel

Finansal Matematik Nedir?
Excel ve Finansal Matematik İçin Kullanımı
Excel'deki Finansal Matematik Fonksiyonları


2. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları

Faiz Hesaplamaları 
Basit Faiz Hesaplama
Bileşik Faiz Hesaplama
Sürekli Bileşik Faiz Hesaplama
Nominal ve Efektif Faiz Oranları
Bugünkü Değer Hesaplamaları
Gelecekteki Değer Hesaplamaları
İskonto Hesaplamaları 
Anüite Hesaplamaları
Dönem Sonu Ödemeli
Dönem Başı Ödemeli
Bugünkü Değer Faktörlü
Gelecek Değer Faktörlü
Artan Ödemeli
Azalan Ödemeli
Geometrik Artan Ödemeli
Borç Geri Ödeme Tabloları


3. Eşit Taksit Ödemeli Kredi Hesaplamaları

Eşit Taksit Ödemeli Krediler
Ödemesiz Dönemli Eşit Ödemeli Krediler
Esnek, Düzensiz Ödemeli Bireysel Krediler
Eşit Taksit Ödemeli Kredilerde Erken Ödeme
Sıfır Faizli Bireysel Krediler
Sıfır Faizli Kredilerde Ödenecek Komisyon Hesaplaması
Peşin İskontolu Otomobil, Konut Kredileri
Ara Ödemeli Bireysel Krediler
Balon Ödemeli Bireysel Krediler
Peşin Taksit Ödemeli Eşit Taksit Hesaplamaları
Eşit Taksitli Kredilerin Bugünkü Değeri
Eşit Taksitli Kredilerin Gelecekteki Değeri


2. Gün
4. Tahvil ve Bono Hesaplamaları

İskontolu / Primli Tahvil ve Bono
Sabit Kuponlu Tahvil
Durasyon
Konveksite


5. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

Net Bugünkü Değer
İç Verim Oranı
Farklı Süreli Yatırımlarda Net Bugünkü Değer


6. Menkul Kıymet Yatırımları

Getiri, Risk ve Beta Katsayısı
Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli
Arbitraj Fiyatlama Teorisi
Çoklu Faktör Modelleri
Excel'de Regresyon Analizi ile Beta Katsayısının Tahmini


7. Genel Değerlendirmeler

 

EĞİTİM YERİ/ULAŞIM

Organize edilmektedir...


EĞİTİM SAATLERİ / TARİH

Eğitim süresi  2 gün olup, saatler ve tarihler  kayıt sırasında bildirilecektir.

EĞİTİM MATERYALLERİ

Basılı Materyaller

  • Eğitim Sunumu
  • Örnek Uygulamalar

Görsel Materyaller

  • Eğitim Sunumu
  • Örnek Uygulamaların Excel ile Çözümlenmesi

Eğitim İçin Gerekli Olan Malzemeler
      •  Bilgisayar/Notebook

  • Projeksiyon
  • Bilimsel Hesap Makinesi

İKRAMLAR

Öğle yemeği, çay-kahve 

EĞİTİM ÜCRETİ

Eğitim ücreti konusunda lütfen FINart Danışmanlık'la temas kurunuz.

DİĞER HUSUSLAR

Eğitim sonrasında İzmir Üniversitesi'nce onaylı "Katılım Sertifikası" verilecektir.