Finans Danışmanlığı Nedir?

@szTitle@

İşletme veya kurumların mevcut finansal yapılarının analiz edilmesi, analiz sonuçları çerçevesinde her işletme veya kuruma özgü finansal planlama ve operasyonların gerçekleştirilmesi

, finansal operasyonların etkin bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi, finans ekibinin yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve organize edilmesi, finansla ilgili kontrol ve raporlama süreçlerinin oluşturulması, fon sağlayan kaynaklarla işletmenin veya kurumun buluşturulması, finansal maliyetlerin en aza indirgenmesine yönelik çalışmalar yapılması, finansal sonuçlara yol açan sözleşmelerin, gerçekleşitirilecek yatırımların finansal boyutlarının değerlendirilmesi Finans Danışmanlığı'nın faaliyet alanlarından bazılarını oluşturmaktadır.