Finansla İlgili Diğer Hizmetler

@szTitle@

İşletme veya kurumlar zaman zaman konusu finans olan bazı özgün sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Söz konusu sorunların işletme veya kurum içinde çözüme kavuşturulabilmesi çoğu kez mümkün olamamakta veya güç olmaktadır. Kurum içinde sağlanabilen çözümler ise genellikle maliyetli ve zaman alıcı niteliktedir. İşletme veya kurumların mevcut koşullarda hangi tür risklerle karşı karşıya oldukları, bu riskleri nasıl giderebilecekleri, kullanılmakta olan yabancı kaynakların ortalama maliyetleri, bu maliyetlerin en aza nasıl indirgenebileceği, ilave yabancı kaynakların nasıl ve nereden temin edilebileceği, kuruluş yerinin nasıl belirlenmesi gerektiği, satın alım departmanlarında etkinliğin (etkinlik:tedarikçi alternatiflerinin oluşturulması ve satın alım maliyetlerinin en aza indirgenmesi) nasıl artırılabileceği, mevcut maliyet yapısının analizi, ihtiyaç duyulan departmanların en etkin şekilde nasıl kurulabileceği, sermayesine iştirak edilmiş kurumlarca düzenlenen Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında kararlar alınırken iştirak sahibinin çıkarlarının nasıl korunabilecegi ve benzeri diğer finansal hususlarda hizmetler söz konusu olabilmektedir.