Finansla İlgili Eğitim Hizmetleri

@szTitle@

Finansla İlgili Eğitimler Nasıl Olmalıdır?

Spesifik bir konu olmasına karşın finansla ilgili eğitimlerin genellikle finansal konularda uzman olmayan, bu alanlarda aynı anda hem teorik hem de pratik açılardan yeterli deneyimi olmayan kişi veya kurumlarca oldukça "ticari" yaklaşımlarla verilmekte olduğu gözlemlenmektedir.

Çok az sayıda kişi veya kurum söz konusu özgün eğitimleri gerektiği şekilde sunabilmektedir. Finansla ilgili eğitimlerin içeriği, bu eğitimlerde uygulanan öğretim metodolojisi ve eğitim materyallerinin özgün olması gerekmektedir. Söz konusu eğitimlerin, konusunda hem teorik hem de pratik açıdan yeterli olan eğitmenlerce verilmesi, eğitim içeriğinin tarafsız bir kurum tarafından akredite edilmesi ve eğitimi veren kuruluşun eğitim verilen kişilerin ihtiyaçlarını gerçek anlamda karşılayabilmesi gerekmektedir.